SVK Leie en Schelde
Logo SVK Leie en Schelde

Onderhoud en herstellingen

Samen dragen we zorg voor je woning. Dit betekent dat soms jij een herstelling moet uitvoeren of dat wij de eigenaar hiervoor aanspreken. Breng ons altijd op de hoogte. Ook bij twijfels contacteer je ons.

Je staat in voor het onderhouden en reinigen van de woning.

Ook de volgende huurherstellingen zijn voor jou:

  • kleine herstellingen
  • herstellingen die nodig zijn door fout gebruik of slecht onderhoud
  • herstellingen die nodig zijn omdat je jouw meldingsplicht niet nakwam (tenzij je kan aantonen dat de eigenaar-verhuurder toch op de hoogte was van de nodige herstellingen)

De andere herstellingen zijn voor de eigenaar-verhuurder (bij een ingehuurde woning).

Wat zijn kleine herstellingen?

De Vlaamse regering heeft een lijst van kleine herstellingen opgesteld. De lijst is niet limitatief: ze geeft dus geen volledig overzicht van alle mogelijke gevallen. 

[Heeft u een eigen versie van het Ziezo! Boekje? Voeg hier uw link toe]

Maak je opzettelijk dingen kapot? Dan betaal je zelf alle kosten.
Bovendien vinden we het zeer erg dat je dit doet. We kunnen daarom je huurcontract stopzetten.
​​​​​

[Heeft u een online formulier om herstellingen te melden? Voeg hier uw link toe]

[Voeg eventueel ook een link toe naar een handig boekje over een defect melden. Een sjabloon staat op de website Klare Taal rendeert: http://www.klaretaalrendeert.be/in_contact_met_klanten/hv/boekje_defect_melden]