SVK Leie en Schelde
Logo SVK Leie en Schelde

Hoe stel ik mij kandidaat
 

Breng de juiste documenten mee

Om de inschrijving correct te laten verlopen, moeten wij een groot aantal documenten opvragen.

Gegevens die het SVK opvraagt

Om na te gaan of je voldoet aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden doet ons SVK een beroep op een aantal elektronische gegevensstromen. Daarmee garanderen we de objectiviteit. Het versnelt en vereenvoudigt ook de administratie, ook voor jou.

We zijn dus verplicht om bepaalde gegevens eerst rechtstreeks op te vgragen bij de bevoegde overheden, instellingen of lokale besturen. 

Gegevens die jij als kandidaat bezorgt

Gegevens die wij niet kunnen opvragen, moet jij zelf aan ons SVK bezorgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor alle gegevens die de toewijzingsvolgorde bepalen: jouw huidig (actueel) inkomen, documenten die hoogdringendheid kunnen aantonen voor een verhuis, aantal kinderen met bezoekrecht, ...

Je moet verschillende documenten meebrengen, zodat we je kunnen inschrijven:

 

Speciale situaties

  • Verdiende je in het jaar van je meest recente aanslagbiljet te veel maar is je inkomen nu lager: breng dan je inkomen van de laatste maanden mee.
  • Had je tussen het jaar van je meest recente aanslagbiljet en vandaag geen enkel inkomen: dan moet je een verklaring op eer ondertekenen.
  • Had je in het jaar van je meest recente aanslagbiljet meer dan één soort van inkomsten: breng dan alle verschillende documenten mee. Wij berekenen dan je totale inkomen.
  • Zat je tussen het jaar van je meest recente aanslagbiljet en vandaag in schuldbemiddeling: dan moet je inkomensbewijzen van de laatste drie maanden meebrengen, de documenten over de schuldbemiddeling zelf en over afbetaalde schulden.

 

Om zich in te schrijven op de wachtlijst van SVK Leie en Schelde, maakt u best een afspraak met een van onze collega's.

Download de inschrijvingsdocumenten (pdf-597kB).

Wanneer u zeker bent dat u alle gevraagde informatie heeft ingevuld en uw handtekening heeft geplaatst waar dit gevraagd wordt, mag u de inschrijvingsbundel samen met de nodige bijlagen (bewijs woonnood, attest inkomen, ...) per post bezorgen aan SVK Leie en Schelde, Zwanestraat 30, 9810 Nazareth.