SVK Leie en Schelde
Logo SVK Leie en Schelde

Kom ik in aanmerking?

Er zijn vier voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking tekomen voor een sociale woning