SVK Leie en Schelde
Logo SVK Leie en Schelde

Kom ik in aanmerking?

Niet iedereen kan een sociale woning huren. Je moet voldoen aan de voorwaarden. 

Er zijn vier belangrijke voorwaarden, over:

  • Verblijfsvoorwaarde (ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister)
  • Leeftijdsvoorwaarde
  • Inkomensvoorwaarde
  • Eigendomsvoorwaarde

Je kan je enkel inschrijven als je kan aantonen dat je voldoet aan deze voorwaarden. Sommige informatie kan onze woonmaatschappij elektronisch verkrijgen. Sommige voorwaarden moet je bewijzen met documenten.