SVK Leie en Schelde
Logo SVK Leie en Schelde

Krijg ik voorrang

In verschillende situaties moeten we voorrang geven. Hieronder vind je alle voorrangsregels. 

Voorrangsregels

De wet bepaalt de voorrangsregels. Ze staan in volgorde van belangrijkheid. We beginnen met de belangrijkste:

Uitzonderingen mogelijk

Soms kunnen we afwijken van deze toewijzingsregels. Dat kan alleen bij bijzondere sociale omstandigheden.