SVK Leie en Schelde
Logo SVK Leie en Schelde

Privacybeleid

 

Wie zijn wij?

Sociaal verhuurkantoor Leie en Schelde is een welzijnsvereniging die actief is in de gemeenten De Pinte, Gavere, Nazareth, Melle, Merelbeke en Sint-Martens-Latem, met maatschappelijk zetel te Zwanestraat 30, 9810 Nazareth. SVK Leie en Schelde is in die hoedanigheid de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van persoonsgegevens opgesomd in deze privacyverklaring.

SVK Leie en Schelde heeft via VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (afgekort DPO) die SVK Leie en Schelde adviseert over de verwerking van persoonsgegevens. We werken hiervoor samen met Cranium. Cranium nv stelde Stéphanie Gassanova aan als DPO.

 

Waarom hebben wij een privacyverklaring?

 

Door de aard van onze organisatie moeten we veel persoonsgegevens verwerken. Onder persoonsgegevens verstaan we alle gegevens over jouzelf. Dit betekent dat de gegevens ofwel direct over jou gaan, ofwel naar jou te herleiden zijn.

We willen ervoor zorgen dat jouw gegevens beschermd zijn en we ze alleen gebruiken waar nodig. Daarom respecteren wij de hoogste privacynormen, inclusief de privacywet General Data Protection Regulation (GDPR) of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 geldt. 

 

Hoe kan u ons bereiken?

Voor vragen, opmerkingen of andere acties over onze privacyverklaring kan je de hoofdzetel van SVK Leie en Schelde contacteren via: 

Telefoon: 09/396.50.80

E-mail: privacy@svkleieenschelde.be

Adres: Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (ter attentie van SVK Leie en Schelde)

Website: https://www.svkleieenschelde.be

Wij moeten onmiddellijk op de hoogte zijn van elke vraag of opmerking die jij hebt rond onze privacyverklaring en onze werking. Dit omdat we zo snel als mogelijk op gepaste wijze zouden kunnen reageren. Daarom vind je hier geen rechtstreekse contactgegevens van onze functionaris van gegevensbescherming (dpo). Als er ons een privacygerelateerde vraag bereikt, dan geven wij deze steeds zo snel als mogelijk door voor verdere opvolging. Onze functionaris voor gegevensbescherming (dpo) is Laura Schraa.

 

Toepassingsgebied van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedere gebruiker van de website https://www.svkleieenschelde.be,  al haar sub-sites (hierna spreken we over 'website') aangeboden door SVK Leie en Schelde en ondersteund door VMSW. SVK Leie en Schelde is eigenaar en beheerder van de website.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens over jou die we verwerken via onze website.

 

Welke informatie verzamelen we?

We verzamelen via de website:

 • Gegevens over uw gebruik van onze website (aan de hand van cookies). Meer informatie over het gebruik van cookies op onze website, kunt u terugvinden in ons cookiebeleid

 

Via welke bronnen verzamelen we uw informatie?

Via onze website: wanneer je ons informatie bezorgt via onze website, via de volgende formulieren:

Voorlopig verzamelen we geen informatie via formulieren op deze website.

Op sommige plaatsen op de website staat een link naar ons e-mailadres. Als je hierop klikt, word je doorverwezen naar jouw e-mailprogramma waarmee je dan onmiddellijk een e-mail aan ons kunt richten. Op onze webpagina omtrent inschrijvingen verwijzen we ook een paar keer door naar ons e-mailadres.

Via cookies: Meer informatie over het gebruik van cookies op onze website, kunt u terugvinden in ons cookiebeleid. 

 

De geldige rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

SVK Leie en Schelde mag enkel persoonsgegevens verwerken als hiervoor een geldige rechtsgrond voorhanden is. De GDPR voorziet in 6 mogelijke gronden (art. 6 GDPR).
Op dit moment worden geen formulieren gebruikt op deze website.

Voor de functionele cookies wordt 'gerechtvaardigd belang' als rechtsgrond gehanteerd.
Er worden geen niet-functionele cookies gebruikt op deze website.

Meer informatie over de rechtsgronden per verwerkingsdoeleinde kunt u terugvinden in de specifieke privacyverklaringen, opgesteld per dienstverlening van SVK Leie en Schelde

 

Waarvoor gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We gebruiken essenitële en functionele cookies om de inhoud van onze website te beheren. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Deze cookies kan je niet weigeren als je onze website wil bezoeken.

 

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

SVK Leie en Schelde neemt de nodige maatregelen zodat uw persoonsgegevens veilig bewaard blijven en niet langer bijgehouden worden dan nodig om de vermelde doeleinden te realiseren.
Voor de duurtijd van het bijhouden van cookies verwijzen we naar de informatie die u terugvindt in ons cookiebeleid.

 

Wil je dat wij jouw persoonsgegevens niet langer bijhouden of wil je meer informatie over de bewaartermijnen die we volgen, dan contacteert u SVK Leie en Schelde via privacy@svkleieenschelde.be of Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (ter attentie van SVK Leie en Schelde).

Met wie delen we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven om de overeenkomst die jij hebt met ons uit te voeren, bij wettelijke verplichting of met jouw toestemming. SVK Leie en Schelde let erop dat er bij het uitwisselen van persoonsgegevens niet meer gegevens doorgegeven worden dan noodzakelijk voor het realiseren van welbepaalde doeleinden. Meer informatie over de partijen met wie SVK Leie en Schelde jouw persoonsgegevens deelt, kun je terugvinden in de specifieke privacyverklaringen, opgesteld per dienstverlening van SVK Leie en Schelde.


Wanneer SVK Leie en Schelde jouw persoonsgegevens elektronisch uitwisselt met een andere Vlaamse instantie of met een externe overheid, wordt er een protocol  tussen deze partijen afgesloten. Een overzicht van de afgesloten protocollen, vind je op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.


Daarnaast kunnen jouw persoonsgegevens ook gedeeld worden met partijen (zogenaamde verwerkers) aan wie SVK Leie en Schelde bepaalde verwerkingsactiviteiten heeft uitbesteed. Er wordt met deze verwerkers altijd een verwerkersovereenkomst afgesloten, om ervoor te zorgen dat de verwerker dezelfde waarborgen biedt voor gegevensbescherming als SVK Leie en Schelde. SVK Leie en Schelde zorgt ervoor dat de persoonsgegevens alleen worden verwerkt in overeenstemming met het vooraf bepaalde doeleinde.

 

Wat zijn uw rechten?

De GDPR voorziet voor jou een aantal rechten die jij, binnen bepaalde voorwaarden, kan inroepen. Hieronder vind je een opsomming met een korte toelichting. Zoals al aangegeven kan u deze rechten inroepen via:

E-mail: privacy@svkleieenschelde.be

Adres: Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (ter attentie van SVK Leie en Schelde)

 

Recht van inzage

Wij moeten jou informeren over wat er met jouw gegevens gebeurt en we moeten jouw rechten beschrijven. Ook moeten we jou een kopie van jouw persoonlijke gegevens bezorgen als jij ons dit vraagt. Een kopie kan je vragen via telefoon, e-mail of met een brief. Opgelet: alleen een eerste kopie is gratis. 

 

Bij jouw aanvraag voor inzage moeten wij jouw identiteit verifiëren. Daarom vragen wij jou op dat ogenblik een bewijs van uw identiteit. Twijfelen wij over jouw identiteit, dan zullen wij jou pas de documenten sturen nadat wij jouw identiteit kunnen bevestigen. We zullen jou de documenten via e-mail sturen als jij hiermee akkoord bent. Ben je niet akkoord, dan sturen wij jou de documenten met de post toe. 

 

Bepaalde documenten kunnen persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als jou. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen je altijd informeren als we niet binnen een maand uw aanvraag kunnen beantwoorden.

 

Recht op verbetering

Als we onjuiste of onvolledige gegevens hebben, zullen we dit op jouw vraag aanpassen. Denken we zelf dat jouw gegevens niet langer up-to-date zijn, dan kunnen we jou contacteren om dit te verifiëren. Mogelijk moet je hiervoor naar ons kantoor komen om uw identiteitskaart te laten lezen.

 

Recht om te worden vergeten

Je hebt het recht om jouw gegevens te laten wissen. Wanneer je aan een van de onderstaande criteria voldoet, zullen we jouw gegevens verwijderen. Jouw e-mailadres en/ of telefoonnummer en/ of adres en/ of naam bewaren we op een zwarte lijst zodat ons systeem herkent dat je niet langer gecontacteerd wil worden.

 

Wanneer kunnen wij uw gegevens verwijderen?

 • We verwerken jouw gegevens niet meer voor het oorspronkelijke doel of hebben deze niet langer nodig.
 • Jij trekt uw toestemming voor verwerking in; deze verwerking was uitsluitend op uw  toestemming gebaseerd.
 • Jij hebt uw recht op bezwaar ingeroepen (zie titel recht op bezwaar hier verder).
 • Jouw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen.
 • Jouw gegevens zijn verzameld voor het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

 

De kans bestaat dat we jouw gegevens om een specifieke reden niet mogen verwijderen. We informeren jou hierover. 

 

Deze redenen zijn:

 • een wettelijke verplichting of voor het algemeen belang
 • voor archivering, onderzoek of statistieken volgens artikel 89 van de AVG
 • voor juridische claims 
 • voor de volksgezondheid
 • het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie primeert 

 

Recht op beperking van verwerking

 

Je kunt altijd de verwerking van jouw gegevens beperken. We zullen de verwerking stopzetten in de volgende situaties:

 • We hebben onjuiste gegevens. We verwerken jouw gegevens opnieuw nadat we uw gegevens controleerden en eventueel corrigeerden.  
 • Onze verwerking wordt als onwettig beschouwd en je wilt deze verwerking beperken. 
 • We hebben jouw gegevens niet langer nodig, maar houden ze bij voor jouw juridische claims. Heb je ze niet meer nodig voor de juridische claims, dan verwijderen we jouw gegevens. 
 • Je maakt bezwaar tegen verwerking (zie titel recht op bezwaar hier verder). We stoppen hiermee totdat de vraag opgelost is. 
 • Is de beperking van verwerking niet langer relevant, dan informeren wij je waarom we de beperking stoppen. Om opnieuw jouw persoonlijke gegevens te verwerken, controleren we de juistheid ervan of de juridische gronden voor de verwerking ervan. 

 

Recht op kennisgeving

Als je je beroept op de bovengenoemde rechten (met uitzondering van het recht op inzage), dan informeren wij ook elke ontvanger van deze persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld andere organisaties) hierover. We doen dit niet als dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vraagt. Wij informeren je ook over deze ontvangers als u dit vraagt.

 

Recht op data-portabiliteit

Wij verzenden aan jou of een andere controller (als dit technisch mogelijk is) alle gegevens in een leesbaar formaat als je dit vraagt. 
Dit gaat over gegevens: 

 • die jij ons bezorgde 
 • die we verwerken op basis van jouw toestemming of op basis van contractuele voorwaarden 
 • die we verwerken via geautomatiseerde middelen 

 

Recht op bezwaar

U kunt bezwaar aantekenen als we gegevens verwerken voor een gerechtvaardigd belang of voor een taak van algemeen belang. We zullen jouw bezwaar onderzoeken en jou informeren over de resultaten. We kunnen jouw persoonlijke gegevens alleen blijven verwerken als er juridische redenen zijn voor de verwerking. 

Heeft u bezwaar tegen direct marketing, dan sturen wij u geen direct marketing meer vanaf het ogenblik dat we jouw vraag ontvangen.

 

Kun je jouw toestemming intrekken?

Ja, je kunt op elk moment jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens intrekken. 

Maar, wij blijven jouw gegevens wel verwerken als er hiervoor een wettelijke of contractuele reden is. Ook mag jij jouw toestemming niet intrekken om contractuele verplichtingen te omzeilen. Als jij jouw toestemming intrekt, werkt deze alleen voor de toekomst. Eerdere verwerking is legaal. 

 

Je kunt jouw toestemming intrekken door ons te contacteren via:

E-mail: privacy@svkleieenschelde.be

Adres: Zwanestraat 30, 9810 Nazareth (ter attentie van SVK Leie en Schelde)

 

Hoe kunt u een klacht indienen?

Wij proberen jouw vraag optimaal te behandelen. Lukt dit niet, dan kunt je altijd een klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie.

 

Wijzigingen in ons beleid

Deze privacyverklaring vervangt alle voorgaande versies en geldt vanaf 14/05/2021. We hebben het recht om deze verklaring op elk moment te wijzigen en/of bij te werken. Wij informeren je over elke wijziging die een impact heeft op jouw situatie (niet over kleine wijzigingen).