Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring 

 

Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, volgens het Bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese richtlijn 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad is omgezet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.svkleieenschelde.be

Hoe leeft SVK Leie en Schelde de richtlijnen na?

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de richtlijnen voor webtoegankelijkheid (WCAG 2.1 niveau AA).
Er zijn immers beperkingen aan het Content Management Systeem (CMS) waarmee we deze website bouwden. We lijsten de zaken die (nog) niet in orde zijn hieronder op. 

Niet-toegankelijke inhoud en/of alternatief

1.    De website bevat tabellen. De websitesoftware (CMS) geeft de inhoud (beperkt) een opmaak via de html, wat niet toegestaan is.
Wij kunnen dit voorlopig niet veranderen. Waar mogelijk bieden we de tabel aan in een toegankelijke pdf op dezelfde pagina.

2.    Een voorleessoftware zal mogelijks iconen op de website helemaal uitlezen als tekst. Dit kunnen we momenteel niet oplossen. 

Wat doet SVK Leie en Schelde om de toegankelijkheid te verbeteren?

De VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) gebruikt de tool van SiteImprove om maandelijks fouten bij te sturen.
SVK Leie en Schelde zal regelmatig nagaan bij VMSW of deze bijsturingen ook van toepassing zijn op deze website en vervolgens de nodige aanpassingen doen.

We bieden ook een voorleesfunctie aan via Readspeaker. U vindt een knop ‘lees voor’ op elke webpagina in de rechter bovenhoek. Hoe u de software gebruikt, leest u op onze uitlegpagina over Readspeaker.

De documenten die we aanbieden zijn grotendeels toegankelijke pdf’s. Contacteer ons als u toch problemen ondervindt met het lezen van een niet-toegankelijk elektronisch document. U e-mailt hiervoor naar info@svkleieenschelde.be . Vermeld de naam of beschrijf de context van het document en wij doen ons best om u een toegankelijke versie van de publicatie te bezorgen.

Feedback 

Heeft u vragen over een specifieke pagina of inhoud of wilt u een schending van de richtlijnen melden? Dan is uw feedback welkom op info@svkleieenschelde.be
Dimitri Zenner, coördinator van Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde, verwerkt uw verzoek.

Handhavingsprocedure

Krijgt u van ons een onbevredigend antwoord op uw verzoek, dan kunt u een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsman via klachten@vlaamseombudsdienst.be

Datum toegankelijkheidsverklaring

We stelden deze toegankelijkheidsverklaring op 22 september 2020 op. SVK Leie en Schelde stelde deze op naar het voorbeeld van VMSW.
De VMSW stelde hun toegankelijkheidsverklaring op via een zelfbeoordeling, na een grondige screening met de tool SiteImprove.

Deze toegankelijkheidsverklaring is nog niet herzien.