SVK Leie en Schelde
Logo SVK Leie en Schelde

SVK PRO

Nieuwe oproep SVK Pro voor private initiatiefnemers gelanceerd

 

Bent u een projectontwikkelaar, bouwfirma of investeerder en wilt u woningen bouwen om te verhuren aan een professionele partner? Dan kunt u nu deelnemen aan de nieuwe publiek-private samenwerking SVK Pro.

 

Met het SVK [vul in: naam] nemen wij deel aan deze nieuwe oproep. Wij zoeken een partner om [vul in: aantal woningen] sociale woningen in de gemeentes [vul in: namen gemeentes] te bouwen en aan ons sociaal verhuurkantoor (SVK) te verhuren.

 

Waarom is SVK Pro interessant voor u?

 

  • Gewaarborgd rendement

U heeft al een verhuurgarantie voordat u de woningen begint te bouwen. Eenmaal u de woningen verhuurt aan SVK [vul in: naam], bent u zeker van uw maandelijkse huur (die ook jaarlijks geïndexeerd wordt).

 

  • Zekere verhuurperiode

U bent zeker van een lange verhuurperiode. U verhuurt namelijk 18 jaar aan ons SVK (pas opzegbaar na 15 jaar).

 

  • Verlaagd btw-tarief

Doordat u nieuwbouwwoningen minimaal 15 jaar aan ons verhuurt, heeft u recht op een verlaagd btw-tarief van 12% (in de plaats van 21%).

 

  • Transparante procedure

De procedure loopt volgens de wetgeving overheidsopdrachten. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) treedt in de eerste fasen op als aanbestedende overheid voor de SVK’s.

 

  • Algemene voordelen van sociaal verhuren

Woningen verhuren aan een SVK kent meerdere voordelen. Zo garanderen we u uw maandelijkse huurinkomsten, geniet u een verlaagd tarief op de onroerende voorheffing, … U vindt een volledig overzicht van deze voordelen op de website van de VMSW.

 

Geïnteresseerd?

Dien ten laatste op 1 februari 2022 de nodige documenten in via e-Procurement. Welke documenten dit zijn, vindt u op de website van de VMSW. U vindt het volledige bestek ook op e-Procurement.

 

Met vragen kunt u terecht bij svkpro@vmsw.be. De VMSW treedt in de eerste fasen van de procedure op als aanbestedende overheid voor de SVK’s.